Staff

Mr. Nekraj Bhujel

Mr. Nekraj Bhujel

Asst. Administrator

Sample Description

Mr. Bashu Dev Mainali

Mr. Bashu Dev Mainali

Asst. Accountant

Sample Description

Mr. Rashmi Prasad Dhungana

Mr. Rashmi Prasad Dhungana

Librarian

Sample Description

Ms. Indu Kumari Singh

Ms. Indu Kumari Singh

Computer Operator
Mr. Bhim Bahadur Tamang

Mr. Bhim Bahadur Tamang

Security Guard
Mr. Subhanath Kadariya

Mr. Subhanath Kadariya

Office Helper
Mr. Prem Bahadur Khadka

Mr. Prem Bahadur Khadka

Office Helper
Mr. Narayan Bahadur Paudel

Mr. Narayan Bahadur Paudel

Driver
Mr. Talak Bahadur Khadka

Mr. Talak Bahadur Khadka

Gardener
Ms. Kumari Malli

Ms. Kumari Malli

Cleaner
Skip to toolbar